Quarter Horses -> Hebci -> JACS INDY STRIPED


Warning: getimagesize(images/horses/ind3): failed to open stream: No such file or directory in /www/doc/www.american-quarter-horses.cz/www/fce.php on line 70

Warning: getimagesize(images/horses/ind2): failed to open stream: No such file or directory in /www/doc/www.american-quarter-horses.cz/www/fce.php on line 70

Warning: getimagesize(images/horses/ind1): failed to open stream: No such file or directory in /www/doc/www.american-quarter-horses.cz/www/fce.php on line 70

Jacs Indy Striped
2000 Dun Stallion
# 4065962

Jacs Cro Bar x Fourever Payin Cache
by Cache Advantage

NRHA Money Earner
AQHA Points Earner

Dal fotky


Nco o nm

,,Indy" je hebec, narozen v roce 2000 v esk republice. Jeho otcem je Jacs Cro Bar, syn Jacs Little Pine, kter se umstil na 4.mst na prestin NRHA Futurity a tak obsadil 5.pku na AQHA World Show v Reiningu Junior.
Jeho matka Fourever Payin Cache byla jako tlet klisna dovezena do esk republiky z americk Floridy, kde byla zakoupena jako hork favoritka tsn ped startem v NSBA Florida Futurity (Western Pleasure). Ona sama se spn prezentovala na westernovch soutch v esk republice v roce 1998, kde obsazovala prvn pky v disciplinch Western Pleasure, Western Hormanship a Trail. Protoe zemela na tkou koliku, nemohla ve sv spn sportovn karie pokraovat. Byla to mohutn hndka s krsnou jemnou ulechtilou hlavou a pijemnmi pohodlnmi chody.
,,Indyho" jsme si vybrali tak proto, e je synem tto klisny, kter byla lbiv, mil a mla velice pjemn chody.
V jeho sedmi mscch vku, u bylo patrn, e po sv matce zejm zdd jej pekrsnou vraznou hlavu. Byl velmi hezk, kompaktn a mil hb. Ve ostatn byla szka do loterie
Dnes je z nj dospl, pkn, sebevdom hebec a my jsme rdi, e prv u ns me mt svj domov.

V roce 2004, po tom co spn absolvoval zkladn reiningov vcvik, jsme ho zaali pedvdt na soutch v reiningu. Pjemn ns pekvapil, e po psychick strnce bez problm zvldal zvodn atmosfru a spolehliv vykonval vechny reiningov manvry. Proto jsme se rozhodli, e bude v dalm roce v reiningu pokraovat.

Ani v roce 2005 Indy nezklamal a po celou sezonu podval v reiningu pkn stabiln vkony. Tento rok se tak zastnil Evropskho ampiontu QH v nmeckm Kreuthu a umstil se v Reiningu Amatur v polovin startovnho pole (64 dvojic), co se d pokldat v konkurenci tch nejlepch amatrkch jezdc a kon z cel Evropy za velk spch.

V zvodn sezon 2006 se Indy prezentoval v reningu ve td Youth. Zvodil v sedle s Terezkou Klausovou, kde spolen doshli spoustu vbornch umstn. Potvrdil tak svj neobyejn skvl charakter. Za vechny spchy s Terezkou Klausovou jmenujme napklad vtzstv na NRHA Bronze Trophy Slide & Smile ve td Rookies.
V sedle s Romanem Zimmermannem vyhrli pak v tomto roce prvn NRHA Money a AQHA Points. Poprv se tento rok tak Indy pedvedl na AQHA/CZQHA Show v disciplin Western Pleasure, kde v sedle s Elikou Zimmermannovou obsadil dvakrt druh msto. Dokazuje tak, e po sv matce skuten zddil vlohy i pro Western Pleasure. Kompletn sportovn vsledky si mete prohldnout ne ...

Hebec m kompaktn vyvenou postavu, velmi pohodln chody a vbornou povahu. Je velmi lehce jezditeln a je radost s nm pracovat.
Po Indym se narodily prvn dva ronky hbat (2005,2006). Ta se jev zatm velice slibn...


Warning: getimagesize(images/horses/ind6): failed to open stream: No such file or directory in /www/doc/www.american-quarter-horses.cz/www/fce.php on line 70

Warning: getimagesize(images/horses/ind5): failed to open stream: No such file or directory in /www/doc/www.american-quarter-horses.cz/www/fce.php on line 70

Warning: getimagesize(images/horses/ind4): failed to open stream: No such file or directory in /www/doc/www.american-quarter-horses.cz/www/fce.php on line 70

Pedigree

foto foto foto foto foto foto info info info info info info info info info info info info info info

Warning: getimagesize(images/horses/ind7): failed to open stream: No such file or directory in /www/doc/www.american-quarter-horses.cz/www/fce.php on line 70

Warning: getimagesize(images/horses/ind8): failed to open stream: No such file or directory in /www/doc/www.american-quarter-horses.cz/www/fce.php on line 70

Warning: getimagesize(images/horses/ind9): failed to open stream: No such file or directory in /www/doc/www.american-quarter-horses.cz/www/fce.php on line 70

Vsledky

Rok 2002
CZQHA Show Nov Amerika 15.6. 1.msto Halter 2 Years Stallion
Rok 2003
CZQHA Show Nov Amerika 14.6. 2.msto Halter 3 Years Stallion
CZQHA Show Nov Amerika 14.6. 2.msto Reining Amateur
Rok 2004
WRC Nov Amerika 25.4 1.msto Reining Amateur
JF Nov Amerika 1.5. 2.msto Reining Amater
JF Nov Amerika 1.5. 3.msto Reining Junior
WRC eladn 15.5 3.msto Reining Amateur
WRC eladn 15.5. 5.msto Reining Junior
WRC Ronov p.Radhotm 22.5. 3.msto Reining Amateur
WRC Ronov p.Radhotm 22.5. 2.msto Reining Junior
CZQHA Show Nov Amerika 12.6. 3.msto Reining Amateur
CZQHA Show Nov Amerika 12.6. 7.msto Reining Junior
WRC Ronov p.Radhotm 26.6 3.msto Reining Amateur
WRC Ronov p.Radhotm 26.6 6.msto Reining Junior
WRC eladn 3.7. 3.msto Reining Amateur
MR WRC eladn 1.-3.10. 5.msto Reining Amater
  • V roce 2004 byl ,,Indy" nominovn na ,,Kon roku" ve td Reining Junior (JF)
  • ve td Reining Amateur obsadil 2.msto v ampiontu WRC i pesto, e 2 posledn msce pro zrann nemohl soutit.
  • v z roku 2004 reprezentoval pod hlavikou WRC a CZQHA plemeno Quarter horse na celosttn vstav ,,K" v Lys nad Labem.
Rok 2005
JF Nov Amerika 9.4. 1.msto Reining Amateur
JF eladn 14.-15.5. 4.msto Reining Amateur
WRC Nov Amerika 29.5. 5.msto Reining Amateur
CZQHA show Nov Amerika 11.6. 4.msto Reining Amateur
JF Ronov pod Radhotm 24.6. 1.msto Reining Amateur
2.msto Reining Junior
WRC Ronov pod Radhotm 25.6. 2.msto Reining Junior
WRC Kostelany 9.7. 3.msto Reining Junior
WRC Nov Amerika 30.7. 2.msto Reining Amateur
Wooden Trophy - finle
Ronov pod Radhotm 6.8.
4.msto Reining Open
ECQH 05 Kreuth - Germany 33.msto Reining Amateur
(Evropsk ampiont plemene QH) (na startu 64 dvojic)
WRC - MR eladn 2.-4.9. 6.msto Reining Amateur
8.msto Reining Junior
NRHA Lawson Bronze Trophy
,,Slide & Smile" 22.10.
Nov Amerika
5.msto NRHA Rookie
8.msto NRHA Bronze Trophy Non Pro
Rok 2006
JF Horka nad Moravou 29.4. 3.msto Reining Mlde
2.msto Reining Amater
JF Horka nad Moravou 30.4. 1.msto Reining Mlde
JF Nov Amerika 13.5. 3.msto Reining Mlde
2.msto Reining Amater
JF Nov Amerika 14.5. 1.msto Reining Mlde
JF Nov Amerika 27.5. 1.msto Reining Mlde
JF Nov Amerika 28.5. 1.msto Reining Mlde
3.msto Reining Amater
AQHA/CZQHA ,,Heart of Europe"
tnovick Borek 7.- 8.10.
2.mstoReining Amateur
2.mstoWestern Pleasure Amateur
3.msto Western Horsemanship
NRHA ,,Heart of Europe"
tnovick Borek 7.- 8.10.
2.mstoReining Non Pro
NRHA Lawson Bronze Trophy
,,Slide & Smile"
Nov Amerika - 21.10.
5.mstoIntermediate Non Pro
1.mstoRookies
NRHA ,,Ride in Colours"
Horka u Olomouce - 28.10.
2.mstoIntermediate Non Pro
3.mstoNon Pro
Rok 2007
JF Horka u Olomouce 5.-6.5. 2.-3. msto Reining Amateur
4. msto Reining Senior
WRC ,,Inspinrace tnovick Borek 2.-3.6. 6. msto Reining Amateur
4. msto Western Pleasure Open
AQHA / CZQHA, Nov Amerika. 16.-17.6. 2. msto Reining Amateur All Ages
AQHA / CZQHA, Nov Amerika. 16.-17.6. 2. msto Western Pleasure Senior Open
AQHA / CZQHA, Nov Amerika. 16.-17.6. 6. msto Western Pleasure Amateur
NRHA (Czech Cup), Nov Amerika, 16.-17.6. 3. msto Reining Non Pro

Warning: getimagesize(images/horses/ind10): failed to open stream: No such file or directory in /www/doc/www.american-quarter-horses.cz/www/fce.php on line 70

Warning: getimagesize(images/horses/ind11): failed to open stream: No such file or directory in /www/doc/www.american-quarter-horses.cz/www/fce.php on line 70

Warning: getimagesize(images/horses/ind12): failed to open stream: No such file or directory in /www/doc/www.american-quarter-horses.cz/www/fce.php on line 70

Pipoutn

V letonm roce pipout Jacs Indy Striped klisny QH, PH a Appa, a to bu pirozenm zpsobem ve svm domov na Zaleanskm mln a nebo inseminan - kvalitnm mraenm spermatem, kter je uskladnno v Hradiku pod Mednkem.
Pipoutc poplatek pro rok 2007 je 18.000 K (600 Eur). V ppad inseminace zahrnuje cena za piputn dv inseminan dvky. Za kadou dal dvku tujeme poplatek 600 K (20 Eur).
V ppad zjmu poskytneme ustjen pro klisnu v obdob pipoutn (200 K/den). Meme tak ve spoluprci s Ing.Radkem Tolmanem, odbornkem na reprodukci kon, zajistit kompletn chovatelsk servis, kter spov ve zjitn, pop. zajitn optimlnho stavu je, nslednho oplodnn a peeten bezosti po 15. dnu od oplodnn.

Z uvedenho pipoutcho poplatku je monost vyut tchto slev, kter se staj:
- 10 % pi vasn rezervaci piputn a zaplacen zlohy do 15.bezna
- 10 % pro majitele klisen, kte vyuili posledn dva roky piputn jednm z naich hebc
- 10 % pro piputn dvou klisen stejnho majitele
- 10 % pro klisny, kter maj vyhranou jakoukoliv stku u NRHA
- 10 % pro klisny, kter maj vyhran body v jakkoli disciplin u AQHA

Pi pjezdu klisny do na stje poadujeme jej vyeten na EVA (Equinn virov arteritis) a CEM (Nakaliv metritida klisen).

Nedlnou soust Smlouvy o piputn je garance ivho hbte (LFG).

Kontakt v ppad zjmu: tel. 775 355 106, 602 355 106 nebo 321 797 386 nebo e-mailem

Potomci

Rok 2005

Vroce 2005 se narodili prvn Indyho potomci:

QH Bay Roan Filly
Jacs Indy Striped
           x
TZ Zippos Pocoleo


Warning: getimagesize(images/horses/xzippos): failed to open stream: No such file or directory in /www/doc/www.american-quarter-horses.cz/www/fce.php on line 70

Dal fotky

QH Sorrel Colt
Jacs Indy Striped
           x
Stylish Kind Of Zip


Warning: getimagesize(images/horses/xstylish): failed to open stream: No such file or directory in /www/doc/www.american-quarter-horses.cz/www/fce.php on line 70

Dal fotky

QH Dun Filly
Jacs Indy Striped
           x
Rdh Lady Oak


Warning: getimagesize(images/horses/xlady): failed to open stream: No such file or directory in /www/doc/www.american-quarter-horses.cz/www/fce.php on line 70

Dal fotky

Rok 2006

QH Red Dun Colt
Jacs Indy Striped
           x
TZ Jewels Lena Mia


Warning: getimagesize(images/horses/xjewels): failed to open stream: No such file or directory in /www/doc/www.american-quarter-horses.cz/www/fce.php on line 70

Dal fotky

QH Bay Colt
Jacs Indy Striped
           x
Felicity Our Message


Warning: getimagesize(images/horses/xfelicity): failed to open stream: No such file or directory in /www/doc/www.american-quarter-horses.cz/www/fce.php on line 70

Dal fotky

QH Red Dun Filly
Jacs Indy Striped
           x
Stylish Kind Of Zip


Warning: getimagesize(images/horses/xstylish1): failed to open stream: No such file or directory in /www/doc/www.american-quarter-horses.cz/www/fce.php on line 70

Dal fotky

QH Palomino Colt
Jacs Indy Striped
           x
Pearl Satin Freckled


Warning: getimagesize(images/horses/xpearl): failed to open stream: No such file or directory in /www/doc/www.american-quarter-horses.cz/www/fce.php on line 70

Dal fotky

QH Sorrel Colt
Jacs Indy Striped
           x
So Gallant Sissi


Warning: getimagesize(images/horses/xgallant): failed to open stream: No such file or directory in /www/doc/www.american-quarter-horses.cz/www/fce.php on line 70

Dal fotky

QH Dun Colt
Jacs Indy Striped
           x
TZ Zippos Pocoleo


Warning: getimagesize(images/horses/xpocoleo): failed to open stream: No such file or directory in /www/doc/www.american-quarter-horses.cz/www/fce.php on line 70

Dal fotky

Appaloosa Colt
Jacs Indy Striped
           x
Rock Sonnet


Warning: getimagesize(images/horses/xrock): failed to open stream: No such file or directory in /www/doc/www.american-quarter-horses.cz/www/fce.php on line 70

Dal fotky
Indyho banner ke zkoprovn